Monika

Meniny 7. mája

Meno nejasného pôvodu a významu. Vykladá sa buď z gréčtiny (monos) ako „osamelá, jediná“, fénicky „bohyňa“, alebo z latinčiny ako „radkyňa“.

Domáce podoby: Mon(k)a, Monička, Monin(k)a, Monča

Patrón: Sv. Monika (pamiatka 27. augusta)

Monika bola matkou sv. Augustína. Narodila sa okolo roku 332 v Tagaste a zomrela v roku 387 v Ostii. Rodičia ju vydali za pohanského úradníka Patrícia. Svojho syna Augustína zachránila svojimi modlitbami a slzami od manichijského bludu a od nemravnosti, takže sa obrátil a stal sa slávnym biskupom v Hippo a cirkevným učiteľom. „Syn toľkých sĺz sa nemôže stratiť“, povedal raz sv. Ambróz – milánsky biskup Monike, keď opäť bola zúfalá nad výstredným bezúčelným životom svojho syna Augustína. So slzami prosila svojho syna, aby sa obrátil a prijal krst. Ona mala rozhodujúci podiel na tom, že Augustín našiel správnu cestu. Pochovaná je v chráme sv. Augustína v Ríme. Je znázorňovaná ako matróna alebo s vdovským závojom a má pri sebe kríž alebo knihu. Je patrónka kresťanských žien a matiek a vzývaná záchranu duší detí.

Zdroj: Slovo