Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca františka
Ak budeme rodinu chápať cez rizika, môžu ju postupne zmeniť iba na miesto, na ktoré bude človek prichádzať iba ak mu to bude vyhovovať, alebo ak si bude chcieť uplatniť svoj nárok na svoje práva, ale záväzky sa dostavajú do úzadia. Dnes je veľmi ľahké zameniť si skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť, ako sa mu zachce, akoby popri jednotlivcoch neexistovali pravdy, hodnoty a princípy, podľa ktorých sa orientujeme a riadime; akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo byť dovolené. Ideál manželstva ako muž a žena, či stabilita členov rodiny, je napokon zničená nestálosťou a neriadenými citovými reakciami. Človek sa bojí osamelosti, chce mať cez rodinu chránený priestor a vernosť, no zároveň sa bojí, že v tomto vzťahu nebude mať priestor pre svoju realizáciu.
Kresťan sa nesmie vzdať úlohy vyjadrovať v prospech manželstva, len preto že by protirečil tomuto svetu a jeho citovému vnímaniu jedinca, alebo že by nebol v móde, alebo pre pocity menejcennosti, keď sa konfrontuje s morálnym a ľudským úpadkom. Pripravili by sme svet o hodnoty, ktoré potrebuje. Samozrejme, nemá zmysel zastavovať sa pri rétorickom odsudzovaní súčasných ziel, alebo vnucovať hodnoty silou autority. Treba vynakladať úsilie, ktoré spočíva v predstavovaní dôvodov a motivácií, ktoré vedú k rozhodnutiam v prospech manželstva a rodiny, aby ľudia boli schopný odpovedať na milosť, ktorú im Boh ponúka.
Bod 34-35
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen ty-a-vyhlasenia/p/dokumen ty-papezov/c/apostolska-e xhortacia-amoris-laetitia ; Foto: http://www.archbalt.org/news-events/images/Ap ostolic-Exhortation_Amori s-Laetitia_1.jpg
Autor: drh