Zľava: vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský gréckokatolícky eparcha, pravoslávny metropolita Nicholas z USA, vladyka Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska Zľava: vladyka Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska, pravoslávny metropolita Nicholas z USA, vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský gréckokatolícky eparcha Pravoslávny metropolita Nicholas z USA pri zápise do kroniky Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove