Malý vchod svätej liturgie počas odpustovej slávnosti v prešovskom kňazskom seminári. Protosynkel Prešovskej eparchie Marcel Mojzeš dáva požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou. Liturgický obchod - sprievod okolo seminárskej Kaplnky Najsvätejšej Trojice na Sládkovičovej ulici v Prešove. Rektor prešovského kňazského seminára Vasiľ Kormaník pred začiatkom odpustovej slávnosti.