Celonočné bdenie zanestnancov a študentov na GTF 2018

Celonočné bdenie zanestnancov a študentov na GTF 2018
V dňoch 21. – 22. februára 2018 prežilo spoločenstvo študentov a zamestnancov takýto čas počas celonočného bdenia vo fakultnej kaplnke, ktorá je zasvätená biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Celonočné bdenie sa začalo Službou vopred posvätených darov. Program pokračoval Eucharistickou pobožnosťou a tichou adoráciou. Po adorácii Eucharistie program pokračoval Akatistom k Ježišovi Kristovi. Zavŕšením modlitby bola Polnočnica. Nasledujúce ráno bolo – ako je to zvykom počas každého pracovného dňa na fakulte – spojené s modlitbou študentov a zamestnancov. Eucharistická pobožnosť a spoločné agapé boli záverom celonočného bdenia a začiatkom pracovného dňa.
 
Viac o akcii sa dozviete v prílohe tu.
Zdroj: Peter Tirpák