Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nové opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - nové opatrenia
Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal v nadväznosti na zlepšenie epidemiolo gickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike opatrenie k noseniu rúškav nasledovnom znení tu.
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia nové nariadenia pre prevádzky a chrámy tu.
Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&vi ew=category&layout=blog&i d=223&Itemid=144