Nedeľa Paschy v prešovskej gréckokatolíckej katedrále

Nedeľa Paschy v prešovskej gréckokatolíckej katedrále

„Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým čo sú v hroboch, život daroval.“ Tento veľkonočný tropár je svojim obsahom i nápevom centrálnym spevom veľkonočných sviatkov v gréckokatolíckej cirkvi. Aj v prešovskej gréckokatolíckej katedrále prvýkrát v tomto liturgickom roku zaznel na začiatku Utierne vzkriesenia v nedeľu Paschy a bude sa radostne ozývať zo sŕdc a úst veriacich po celé veľkonočné obdobie až po sviatok Nanebovstúpenia Pána. Po Utierni vladyka posvätil veľkonočné jedlá ako symbol Božej štedrosti a požehnania. V homílii pri archijerejskej svätej liturgii povedal: „Dnes Boh zápasí o naše srdcia ukazujúc na dielo spásy, ktoré sa uskutočnilo pre nás. Ak hovorím, že zápasí, tak to myslím úplne vážne. Je mnoho iných ponúk, ktoré prichádzajú zo sveta a usilujú si získať naše srdcia. Ide o lákavé ponuky, ktoré nám sľubujú bohatstvo, moc, slávu alebo naplnenie rôznych žiadostivostí, ku ktorým je naše ľudské telo naklonené. Aké sú to však ponuky? Ide im o naše dobro? O náš večný život?“ Ponúkol tiež návod ako rozpoznávať v živote ponuky, ktoré k nám prichádzajú: „Pozrime sa, z akých rúk prichádzajú. Takto spoľahlivo rozpoznáme, kto stojí za tou, či onou ponukou a budeme sa môcť s istotou rozhodnúť, či ju prijmeme alebo odmietneme. Prijmime odhodlane jedinečnú ponuku, ktorú nám ponúkajú prebodnuté Kristove ruky a jeho prebodnutý bok. Táto ponuka je pravdivá a nezištná. Táto ponuka lásky prináša večný život“. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie.

Večer vladyka Ján predsedal Večierni vzkriesenia.

Zdroj: Ľubomír Petrík