Účasť na slávnostných udalostiach Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Účasť na slávnostných udalostiach Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

V pravoslávnom Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v  Prešove sa v piatok 7. apríla uskutočnila slávnostná intronizácia pravoslávneho arcibiskupa prešovského a Slovenska Jána, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku: apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Henryk Józef Nowacki, predseda KBS a spišský biskup Mons. František Tondra, prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, košický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR, pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik a  emeritný prešovský biskup Mons. Ján Hirka.

V sobotu sa vladyka Ján Babjak, SJ, emeritný prešovský biskup Ján Hirka a pomocný košický biskup Stanislav Stolárik zúčastnili v pravoslávnej prešovskej katedrále aj na biskupskej vysviacke igumena Tichona, ktorý sa stal pomocným biskupom pre správu Pravoslávnej prešovskej eparchie.

Zdroj: Ľubomír Petrík