Diakonát v Prešove

Diakonát v Prešove

Vladyka Ján Babjak, SJ vysvätil na Sviatok Najsvätejšej Eucharistie vo štvrtok 15. júna v prešovskej katedrále šesť nových diakonov pre Prešovskú eparchiu. Otec biskup na konci archijerejskej svätej liturgie novovysväteným diakonom pripomenul, aby si každoročne na tento sviatok spomenuli, že v tento deň prijali diakonát. „Diakonská, ale predovšetkým kňazská služba je úzko spojená s Eucharistiou“, povedal a dodal, aby ako diakoni a o niekoľko dní už ako kňazi Eucharistiu prijímali a nie iba konzumovali a k tomu aby viedli aj Boží ľud.

Homíliu predniesol rev. Fernando Suarez, C.C. „Keď Ježiš povedal apoštolom, že je chlebom života a tí, ktorí ho budú jesť, budú mať večný život, prekvapil svojich učeníkov. Boh je Bohom prekvapení. Vo svojej diakonskej a kňazskej službe budete prekvapení Bohom. Poslanie týchto šiestich diakonov a čoskoro kňazov musí ľuďom pripomínať, že je radosťou dávať sa do služby Bohu.“ Povedal tiež, že poslušnosť znamená aj to, že človek sa potrebuje neustále učiť povedať Bohu svoje „áno“.

V nedeľu 25. júna prijmú títo diakoni v Prešove kňazskú vysviacku, čím sa počet tohtoročných novokňazov v Prešovskej eparchii zvýši na trinásť.

Zdroj: Ľubomír Petrík