Večné sľuby sestier baziliánok

Večné sľuby sestier baziliánok

Dve rehoľné sestry Rádu sv. Bazila Veľkého zložili večné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Sestra Tadea Pompová, OSBM, pochádzajúca z obce Jakubany v okrese Stará Ľubovňa, dňa 23. septembra v kláštornej Kaplnke sv. Makríny v Prešove do rúk protoihumena otcov baziliánov Vladimíra Juraja Sedláčka, OSBM. Sestra Maximiliána Mergeščíková, OSBM, pochádzajúca zo Svidníka, dňa 7. októbra vo farskom Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku do rúk prešovského eparchu Jána Babjaka, SJ, ktorý predsedal slávnostnej archijerejskej svätej liturgii. Obrad zloženia večných sľubov má svoje miesto vo svätej liturgii po tropároch, teda po menlivých častiach pred proklamáciou Božieho slova.

Homíliu vo Svidníku predniesol riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupského úradu v Prešove Ľubomír Petrík. „Akákoľvek obeta, zriekanie sa, prijatie poslania robiť niečo navyše nemá zmysel len samo pre seba, ale iba ak je to z lásky k Bohu a blížnemu.“ Vychádzal z prečítaného evanjelia, v ktorom evanjelista Lukáš zanechal veľmi dôležitú informáciu, že Ježiš po sobotách učil a ľudia „žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc“ (Lk 4,32). „V dnešnej dobe, keď sme veľmi zahľadení do seba a myslíme iba na seba, je možné zriekať sa, obetovať sa a prijať zodpovedné poslanie iba tak, že je človek nadšený učením Ježiša Krista a zakúsil moc jeho slova. Len tak je možné, že v dnešnej dobe dievča prijme rehoľné, mladý muž kňazské, ba aj rehoľné povolanie alebo že rodičia sú dnes ochotní prijať viac detí. Ježiš v evanjeliu víťazí nad démonom, ktorý naňho slovne zaútočil v synagóge, teda na mieste, kde sa ľudia modlili a počúvali Božie slovo. Ani rehoľný, kňazský, či sviatostný manželský život nie je uchránený pred útokmi zlého ducha. Ale Ježiš je omnoho mocnejší a ak chceme, víťazom bude on a nie pokušiteľ.“ Kazateľ tiež zdôraznil ako veľmi dôležitý eschatologický rozmer rehoľného života.

Na konci slávnosti sa prihovoril vladyka. Zdôraznil to najdôležitejšie povolanie – povolanie lásky. Sestre Maximiliáne zaželal veľa radosti v nasledovaní Ježiša Krista na ceste zasväteného života a nakoniec provinciálna predstavená sestra Jozefa Šimová, OSBM poďakovala otcovi biskupovi, všetkým prítomným kňazom, rehoľným sestrám a zúčastneným veriacim. 

Eucharistickú slávnosť nádherným spevom sprevádzal miestny Gréckokatolícky miešaný chrámový zbor Presvätej Bohorodičky pod vedením p. Anny Loziňákovej.

Sestry baziliánky aktívne pôsobia na viacerých miestach, napríklad aj vo Svidníku. Intenzívne sa venujú službe Cirkvi, kde je to potrebné. Okrem iného vyučujú náboženstvo, venujú sa výchove mladej generácie, predovšetkým dievčenskej mládeže a šijú kňazské rúcha.

Zdroj: ISPB