Bohoslovci z Prešova na fóre mladých v Poľsku

Bohoslovci z Prešova na fóre mladých v Poľsku

V dňoch 22. – 25. novembra 2006 sa uskutočnilo v Kňazskom seminári vo Wroclawi (Poľsko) 22. Fórum mladých, na ktorom sa zúčastnili aj dvaja prešovskí seminaristi Pavol Feník (VI. ročník) a Michal Galmus (I. ročník). Stretnutia sa zúčastnilo tiež mnoho seminaristov, rehoľníkov a mladých z Poľska i zahraničia. Téma tohto ročníka mala názov: „Slovo – dvojsečný meč.“

Celé stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou. V duchu tohtoročného motta sme si mohli vypočuť viacero prednášok poľských teológov na tému Slova. Slovo bolo rozobrané z teologického, filozofického, biblického i novinárskeho hľadiska. Po každej prednáške sme mali možnosť klásť otázky a diskutovať o nich. Stretnutie istotne všetkých zúčastnených veľmi obohatilo, veď Božie slovo – ale aj slovo, skrze ktoré denno-denne navzájom komunikujeme, je samozrejmou a nedeliteľnou súčasťou nášho života. Uvedomili sme si, že slovom sa dá pomôcť i ublížiť, rozosmiať i rozplakať, vyzdvihnúť i ponížiť.

Nech je teda Božie slovo pre nás stále dôležité a aktuálne, aby sa skrze neho rodili aj naše slová ktorými budeme pomáhať a povzbudzovať iných.

Súčasťou programu boli aj kultúrne podujatia či obhliadka mesta a jeho historických pamätihodností.

Aj touto cestou chceme poďakovať ks. Rektorovi Adamovi Łużniakovi za pozvanie a našim predstaveným za možnosť zúčastniť sa tejto konferencie.

Zdroj: Pavol Fenik, bohoslovec