Mikuláš v Prešove

Mikuláš v Prešove

Seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sa opäť aj tohto roku podujali pripraviť akciu pod názvom sv. Mikuláš ľuďom, ktorou chceli sprítomniť duchovné hodnoty tohto veľkého človeka a prepojiť to s kultúrnym programom. O svoju prezentáciu sa nepostarali iba na domácej pôde v kňazskom seminári, ale navštívili aj mnohé zdravotnícke a sociálne zariadenia v Prešove a blízkom okolí. Organizátorom týchto „mikulášskych návštev“ bol PaedDr. Vasil Kormaník, rektor seminára. Za niektoré môžeme spomenúť detskú nemocnicu, onkológiu, hospic a iné. Hlavným dôvodom mikulášskej návštevy bolo vyčariť úsmev na tvári deťom, trpiacim. Veď práve tí, ktorí trpia často toto svoje utrpenie obetujú za nás. Okrem iného z úst Mikuláša odzneli aj slová povzbudenia adresované ľuďom so zdravotnými problémami, že aj ich utrpenie má zmysel.

Sv. Mikuláš je známy svojou štedrosťou a dobrosrdečnosťou. Mohli sme si to vyskúšať na svojej vlastnej koži. Lebo dávať je viac ako prijímať. Nech teda radosť ktorú sv. Mikuláš zasial v ich srdci bude trvalá a aspoň trocha im uľahčí utrpenie.

Zdroj: Pavol Feník