Deň zasväteného života v Prešove

Deň zasväteného života v Prešove

Na sviatok Stretnutia Pána sa vladyka Ján Babjak, SJ stretol v Prešove s rehoľníkmi a rehoľnými sestrami pôsobiacimi v Prešovskej eparchii, aby spolu slávili Deň zasväteného života.

Stretnutie sa začalo archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na konci ktorej otec biskup požehnal sviece.

Homíliu predniesol synkel pre Rusínov Peter Pavel Haľko, OSBM. Povedal, že rehoľné povolanie je v dnešnej dobe zvlášť dôležité. Urobil analýzu dnešnej spoločnosti, z ktorej vyplynulo, že rehoľníci majú svoje opodstatnené miesto v tomto svete. Na konci položil otázku, či by niekto z prítomných rehoľníkov menil svoje rozhodnutie pre rehoľné povolanie, ak by sa mal rozhodnúť znova. Odpoveď bola jednoznačná. Zasvätení sú v svojom rehoľnom povolaní šťastní.

S prednáškou po svätej liturgii vystúpil p. Vasiľ Kindja, SJ. Hľadal a ponúko l v nej odpoveď na zaujímavo položenú otázku: Je rehoľník viac Bohom milovaný ako laik? Vychádzal zo starozákonnej knihy Veľpieseň, ktorá obraznou rečou hovorí o láske Boha k človeku. Boh nemôže milovať viac alebo menej, lebo Božia láska je dokonalá a absolútna. Miluje nás nie pre naše zásluhy, alebo preto, že sme kňazmi či rehoľníkmi, ale pretože to sám chce a od večnosti sa pre nás rozhodol. Prednáška bola prítomnými zasvätenými osobami prijatá s veľkým nadšením.

Za zídených rehoľníkov a rehoľné sestry otcovi biskupovi za hodnotné stretnutie poďakovala provinciálna predstavená sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestra Regina Ľudmila Mitrová, SNPM.

Na stretnutí sa zúčastnilo šesťdesiat rehoľníkov a rehoľníc. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, teda v Prešovskej eparchii a v Košickom apoštolskom exarcháte pôsobia otcovia baziliáni, otcovia redemptoristi, sestry baziliánky, sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a sestry redemptoristky v počte 190 zasvätených osôb.

Deň zasväteného života v Prešove bol zakončený niekoľkými peknými svedectvami, krátkym príhovorom vladyku, v ktorom zdôraznil, ako veľmi Cirkev potrebuje ľudí zasvätených Bohu a molebenom k blahoslavenému prešovskému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM.

Zdroj: Ľubomír Petrík