Primátor mesta Prešov ocenil gréckokatolíckeho arcibiskupa

Primátor mesta Prešov ocenil gréckokatolíckeho arcibiskupa

Primátor mesta Prešov Pavel Hagyari udelil 5. novembra 2008 Cenu primátora mesta Prešov gréckokatolíckemu prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi Babjakovi SJ pri príležitosti jeho životného jubilea za morálny a duchovný rozvoj spoločnosti, šírenie tolerancie, podporu medzikultúrneho dialógu a ekumény.

Vladyka Ján Babjak SJ sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou. Na kňaza bol vysvätený 11. júna 1978 v Prešove. Biskupskú vysviacku mu udelil Boží služobník Ján Pavol II. 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme. Stal sa tak ôsmym prešovským gréckokatolíckym sídelným biskupom. 30. januára 2008 ho Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval za prvého prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu.

Zdroj: Ľubomír Petrík