Zomrel vladyka Ivan Semedi

Zomrel vladyka Ivan Semedi

V 88. roku pozemského života, 31. roku biskupskej služby, 62. roku kňazstva zomrel dnes emeritný vladyka susednej, Mukačevskej eparchie kyr Ivan Semedi.

 

Pohrebné obrady:

 

8. decembra:

Okolo 13.00 privezenie tela do kaplnky svätého apoštola Júdu Tadeáša Užhorodskej bohosloveckej akadémie. Možnosť pomodliť sa vedľa jeho ostatkov.

 

9. decembra

 

9.30 kyjevského času – archijerejský pohreb v chráme Povýšenia sv. kríža v Užhorode.

11.00 – Zádušna svätá liturgia, po nej prenesenie tela do obce Malá Kopaňa, Vinohradivskoho rajónu.

 

Krátka biografia vladyku Ivana:

 

Narodil sa 26. júna 1921 v obci Malá Kopaňa, v rajóne Vinohradovo. Gymnáziálne štúdia zakončil v roku 1942 v meste Chust a v tom istom roku vstúpil do Užhorodksej bohosloveckej akadémie. Dobrovoľníkom československej armády sa stal v roku 1944. Po demobilizácii zakončil bohosloveckú akadémiu v roku 1947. 6. júla 1947 bol rukopoložený na kňaza dnes už blaženým vladykom Teodorom Romžom. Stal sa prefektom seminára, ako aj vyučujúcim bohosloveckej akadémie a tiež aj notárom eparchie. Po likvidácii Cirkvi pôsobil v civilných zamestnaniach a neskôr bol na dôchodku. 24. augusta 1978 bol v obci Onokivci, blízko Užhorodu potajme vysvätený na biskupa sluhom Božim, vladykom Alexandrom Chirom. Po smrti apoštolského administrátora Mikuláša Murányiho v januári 1979 sa de facto stal biskupom – ordinárom Mukačevskej eparchie.  21. januára 1991 bol vo funkcii eparchiálneho biskupa eparchie Mukačevo potvrdený aj svätým Otcom Jánom Pavlom II. Po prijatí jeho rezignácie Svätým Otcom sa na prelome rokov 2002 a 2003 stal biskupom emeritom, ktorý však vždy so záujmom sledoval duchovný život svojej milovenj eparchie.

 

Večná mu pamiatka!

Zdroj: http://www.mgce.uz.ua