Medzi novými členmi Kongregácie pre východné cirkvi je aj vladyka Ján Babjak SJ

Medzi novými členmi Kongregácie pre východné cirkvi je aj vladyka Ján Babjak SJ Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval v sobotu 7. marca štyroch nových členov Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, medzi nimi aj prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Jedným z konzultorov tejto Kongregácie je rektor Pápežského východného inštitútu v Ríme prof. Cyril Vasiľ SJ, gréckokatolícky kňaz pochádzajúci zo Slovenska. K tomuto, pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku významnému menovaniu, nám podal bližšie informácie: „Kongregácia pre východné cirkvi vznikla 1. mája 1917 a vykonáva svoju kompetenciu nad všetkými veriacimi východných katolíckych cirkví na celom svete, pričom má aj teritoriálnu kompetenciu nad všetkými katolíckymi veriacimi, teda aj príslušníkmi latinskej cirkvi v Egypte a na Sinajskom poloostrove, v Eritrei a Etiópii, Bulharsku, Cypre, Grécku, Iráne, Iraku, Libanone, Palestíne, Sýrii, Jordánsku a Turecku.“ Ďalej dodal, že okrem kardinálov menovaných Svätým Otcom (celkovo 14) sú zo svojho úradu členmi Kongregácie aj patriarchovia a vrchní arcibiskupi východných katolíckych cirkví, spolu je to ďalších 10 členov zastupujúcich východné cirkvi. „Skutočnosť, že spolu s Mons. Jánom Babjakom, metropolitom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, boli za členov menovaní aj ďalší dvaja arcibiskupi predsedajúci metropolitným cirkvám sui iuris znamená, že v súčasnosti sú členmi tejto Kongregácie všetky hlavy východných katolíckych cirkví, ktoré sú aspoň na metropolitnom stupni zriadenia, teda spolu už trinásti východní hierarchovia. Všetci členovia Kongregácie sa zúčastňujú na jej plenárnom zhromaždení, ktoré sa koná, podľa možnosti aspoň raz za rok. Prejednávajú sa na ňom dôležité otázky týkajúce sa východných cirkví“, pokračoval otec rektor. Po zmene štatútov Biskupskej synody, ktorou sa rozšírila účasť z úradu aj na metropolitov predsedajúcich východným cirkvám sui iuris, možno toto menovanie chápať ako ďalší ústretový signál Svätej stolice, ktorým chce viacej zaangažovať hlavy východných katolíckych cirkví do účasti v kolektívnych orgánoch reprezentujúcich celú Katolícku cirkev, doplnil prof. Vasiľ. Ďalšími novými členmi sú od soboty aj jeruzalemský patriarcha Fouad Twal, metropolita Addis Abeba Basil Berhaneyesus Demerew Souraphiel, ako aj gréckokatolícky metropolita z Pittsburgu Basil Myron Schott.