www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?citaren&id=286
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Karmelitáni, Analoj, Kerygma.     pohľadnice

21.04.2006 | Spiritualita | Daniel Černý | Čítanosť(7957)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Akatist svätému hieromučeníkovi Leonidovi Ivanovičovi Fjodorovi

Akatist svätému hieromučeníkovi Leonidovi Ivanovičovi Fjodorovi

Kondák 1

Bol si vyvolený nebeským kráľom a ním oslávený, keď si položil svoj život, Ó svätý hieromučeník Leonid. My teraz oslavujeme tvoju úctyhodnú pamiatku, a vzývame ťa: Veď nás po ceste spásy; chráň nás od viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od súžení a chorôb, zachráň nás, ktorý s láskou voláme k tebe: Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Ikos 1

Archanjeli a anjeli žasli, Ó, svätý hieromučeník, lebo od útleho veku si mal veľký zápal pre Boha a žil si anjelský život, zatiaľ čo si bol v tele, podľa jeho prikázaní bez zakolísania. Ohromení tvojou múdrosťou ti s výčitkami svedomia voláme:


Raduj sa, radosť tvojej zbožnej matky pri tvojom narodení.

Raduj sa, svätý výhonok úctyhodnej rodiny.

Raduj sa, nekončiaca radosť tvojho strážneho anjela.

Raduj sa, potešiaci svojich rodičov svojou trpezlivosťou a pokorou.


Raduj sa, ktorý si sa dobre pripravil na mníšstvo už od detstva.

Raduj sa, poskytnúci svoju mladú dušu Bohu.

Raduj sa, ktorý si strávil svoju mladosť v modlitbe a božskom rozjímaní.

Raduj sa, ktorý si bol príkladom modlitby, pokánia a poslušnosti všetkým, ktorí ťa videli.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 2

Bol si dôvodom radosti tvojej matky, Ľuby Dmitrijevny, pri tvojom narodení v kráľovskom meste. A ty, Bohom milovaný, hoci si bol mladý rokmi, ale dostatočne starý na chápanie, namáhal si sa srdcom a mysľou pre Najsladšieho Pána Ježiša Krista, spievajúc mu každou časťou svojho bytia: Aleluja!


Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 2

Dosiahol si božský úsudok od svojho milovaného Spasiteľa Krista, Ó obdivuhodný Leonid, keď si ako dieťa pochopil ruku nebeského Stvoriteľa a Tvorcu vo všetkých viditeľných podobách tohto sveta. Preto ťa sláviac, vyvyšujeme ťa volajúc:


Raduj sa, rozjímajúci o Trojjedinom Bohu vo všetkých časoch.

Raduj sa, milujúci ticho a samotu Ježišovej modlitby.

Raduj sa, majúci veľký zápal pre Boha od svojich detských liet.

Raduj sa, ktorý si opovrhol všetkým nádherným a sladkým tohto sveta.


Raduj sa, dosiahnúci nebeskú odmenu od Vládcu.

Raduj sa, zachovajúci si Ježišovu modlitbu neustále na svojich perách a v svojej mysli.

Raduj sa, ktorý si ukázal dokonalú lásku pre Pána.

Raduj sa, rodiaci tvojho milovaného Ježiša ustavične v svojom srdci.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!


Kondák 3

Ó najblaženejší otče, odmietol si vôľu sveta, keď si sa uchýlil do pokojného prístavu mnišského života. Od mladosti si kráčal podľa prikázaní Krista Spasiteľa, a denne si prijímal kríž, verne Ho nasledujúc a neprestajne v srdci spievajúc: Aleluja!


Aleluja, aleluja, aleluja


Ikos 3

Učitelia užasli nad tým, ako si vynikal v štúdiách Svätých vecí. Vždy si hľadal slová Pána ako poklad. Učenia múdreho Solovjova si si tiež zobral do srdca, Ó svätý hierarcha. Preto uctievajúc si tvoj život a lásku k Najsladšiemu Pánovi Ježišovi ťa žehnáme ako zbožné rodiny Abrikosovcov a Ušakovcov, a tak voláme:


Raduj sa, ktorý si premohol tvrdosť srdca v svojej mladosti.

Raduj sa, ktorý si túžil po veľkom poklade svätých Kristových tajomstiev.

Raduj sa, ktorý si sa teraz v nebesiach pridal ku Kristovi po ktorom si vždy prahol.

Raduj sa, ktorý si polieval semeno Najsvätejšej Trojice vo svojom srdci hojnými slzami.


Raduj sa, lebo v strede sveta žiariš ako maják cností.

Raduj sa, zapálený strážca svätosti duše i tela.

Raduj sa, obdivuhodná ozdoba cudnosti.

Raduj sa, lebo tvoje povzbudenie prinieslo svedectvo pravej krásy tvojej duše.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 4

Búrky strachu a pochybovačných myšlienok s tebou nezakolísali, Ó blažený Leonid, keď si čelil zastrašovaniu a hrozbám. Pre tvoju vieru a odhodlanie vyplniť slová Najsladšieho Spasiteľa si na seba vzal jarmo Kristovo a pohrdnúc svetom s jeho pokušeniami zaspieval si nahlas Bohu: Aleluja!


Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 4

Svätý biskup Andrej zbadal tvoj zápal a svätosť, Ó svätý hierarcha a vzal ťa pod svoj omofór. Dal ti dohľad nad mníchmi a urobil ťa pastierom duší. Žiara tvojho života a ducha naplnila mníšske bratstvo radosťou, a ako oni po počutí slov tvojich múdrosti aj my chválime Boha a tebe spievame:


Raduj sa, ktorý si uprednostnil volanie anjelského mníšskeho život pred svetskými potešeniami.

Raduj sa, ktorý si sa divoko chopil zbraní proti vášňam, telu a diablovi.

Raduj sa, ktorý si porazil diabolské ľsti nepriateľa s krížom Kristovým.

Raduj sa, ktorý si bol oblečený do panciera spravodlivosti a prilby spásy.


Raduj sa, ktorý si sa živil s nebeským telom Kristovým.

Raduj sa, ktorý si miloval Božie slovo viac, ako akúkoľvek svetskú zbroj ľudstva.

Raduj sa, ktorý si sa chránil pred šípmi nepriateľa štítom viery.

Raduj sa, ktorý si dosiahol neopísateľný stupeň blaženosti s anjelmi v nebesiach.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!


Kondák 5

Svätý biskup Mikuláš bol okúzlený, vidiac ťa predstavovaného pre vysviacku na sväté kňazstvo. Ponáhľal sa vyplniť Božiu vôľu a vysvätil ťa na služobníka svätého oltára a vysluhovateľa svätých tajomstiev. Po preskúšaní ťa, a videní duše v ohni Kristovej lásky, priviedol ťa k Svätému svätých. A keď na teba položil ruky pre vysviacku na sväté kňazstvo, plakal k Vládcovi všetkých vo svojom srdci: Aleluja.


Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 5

Bol si vodiacim svetlo pre mníchov v Kamenici, skutočným anjelom v ich strede. Starec Jozafát bol užasnutý tvojim mníšskym úsilím a tvojim denným prežívaním Pánovho evanjelia. Všetci bratia v monastieri boli prekvapený, keď boli svedkami tvojho veľkého zápalu v napĺňaní poslušnosti, dobre otestovanom tvojou pokorou. A my, uctievajúc tvoje podvihy a námahy, ktoré si dobrovoľne podstúpil od mladosti pre hľadanie Krista ti s výčitkami svedomia voláme:


Raduj sa, zdvihnúci kríž na svoje ramená a nasledujúci Krista.

Raduj sa, vyvoliaci si úzku a útrpnú cestu mníšskeho života.

Raduj sa, nikdy sa neobracajúci späť.

Raduj sa, ktorý si premohol démona pýchy svojou pokorou.


Raduj sa, ktorý si nezakopal svoje talenty do zeme.

Raduj sa, použijúc ich na väčšiu slávu Božiu a pre spásu duší.

Raduj sa, ktorý si prebudil mnohé duše pošpinené hriechmi na pokraji zatratenia.

Raduj sa, nasýtiaci svoje stádo s Božím slovom ako dobrý pastier kŕmiaci svoje baránky.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 6

Svojimi nekonečnými bdeniami, ustavičnou modlitbou, pokorou a pôstom si viedol divoký boj proti žiadostiam tela, Ó svätý hieromučeník. Dobrý boj si bojoval, a teraz si sa skutočne zjavil s chórmi anjelov pred trónom Najsvätejšej Trojice, ustavične chváliac Boha a spievajúc: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 6

V Toboľsku a Archangeľsku, v exile, rovnako ako väčšinu svojho života si žil život anjela na zemi. Mnohí boli osvietení a naučili sa chváliť Pána skrze tvoju svätú prácu. Ešte aj tí, ktorí boli s tebou väznení, vidiac tvoju anjelskú tvár boli naplnení vierou a láskou pre Najsvätejšiu Trojicu. Prijmi od nás, ktorí sme väzňami pozemských starostí, vášni a hriechov tieto volania:


Raduj sa, plodný robotík vo vinici Pánovej.

Raduj sa, hojne dosiahnúci Božiu milosť pri vysviacke.

Raduj sa, ktorý si naplnil Pánove učenie.

Raduj sa, ktorý si dal všetkým veriacim piť z prúdov Jeho spasenia.


Raduj sa, duchovná harfa zdokonalená Svätým Duchom.

Raduj sa, naplniaci múdre slová apoštolov a Otcov.

Raduj sa, božsky inšpirovaná ozdoba ortodoxných hierarchov.

Raduj sa, lebo tvoj milovaný Pán hovoril cez tvoje slová.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 7

Keď si čítal sväté slová sv. Jána Zlatoústeho na slávny sviatok Paschy bol si premožený radosťou a šťastím. Slzil si slzy radosti a pokánia pred zrakom tvojich svätých a verných ľudí, ktorý sa zhromaždili pre Sväté tajomstvá. Tvoje stádo takisto plakalo, vidiac tvoju srdečnú lásku pre sväté tajomstvá a živú modlitbu tvojej prítomnosti. S žiarením Sviatku sviatkov vyznávali Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych: Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 7

V kráľovskom meste si bol skutočne dobrým pastierom, neúnavne sa starajúcim o svoje duchovné stádo. Ako anjel si sa pohyboval v meste a okolitých oblastiach dávajúc potechu a bol si tak živou cestou k spaseniu pre všetkých tvojmu Najsladšiemu Pánovi so svätými a zbožšťujúcimi Tajomstvami. Preto my, tvoje stádo na zemi ťa velebíme volajúc:


Raduj sa, ktorý si napodobnil svätého Sergeja, ihumena radonežského.

Raduj sa, ktorý si bol živou ikonou svätého divotvorcu Serafima zo Sarova.

Raduj sa, ktorý si viedol tvoje deti ako milujúci otec po ceste spasenia.

Raduj sa, ktorý si bol strážcom kľúčov k večnému životu.


Raduj sa, prijímajúci s láskou tých čo začínali cestu mníšstva.

Raduj sa, vedúci previniacich sa mníchov k slzavému pokániu.

Raduj sa, dajúci všetkým príklad svojho života ako dobrý pastier.

Raduj sa, pripravený obetovať svoj vlastný život pre ich spásu.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 8

Tvoj Svätý patrón hieromučeník Sv. Leontij často hovoril slová: „V mene Najsvätejšej Trojice; Otca, i Syna i Svätého Ducha.“ Ako on aj ty, Ó svätý hierarcha si  ustavične vzýval a spieval hymny Najsvätejšej Trojici. Vidiac tvoju veľkú lásku k Trojjedinému Bohu, vzdávame vďaku Otcu, i Synu i Svätému Duchu volajúc: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 8

Na synode v kráľovskom meste si sa ukázal múdrejším, než sú tvoje roky, Ó svätý hierarcha. Keď sa svätý biskup Andrej a všetci tí svätí kňazi spolu zhromaždili, videli tvoj anjelský život a počuli tvoje slová ako hrom. Radujúc sa ako oni v Božskej múdrosti, ktorá ťa celý život viedla, voláme k tebe slová ako tieto:


Raduj sa, ty, s hlasom hromovým desiacim všetkých démonov.

Raduj sa, živý príklad tvojho nebeského patróna veľkomučeníka Leontija.

Raduj sa, napodobňujúci všetkých svätých hieromučeníkov so svojim životom a smrťou.

Raduj sa, ktorý si premohol previnilcov, ako veľkomučeník Leontij zlého Hadriána.


Raduj sa, ktorý si niesol v každom čase vo svojom srdci Pána Ježiša Krista.

Raduj sa, dosiahnuci hodnosť kňazstva ako najväčší dar Boží.

Raduj sa, lebo ako tvoj patrón svätý Leontij si zapaľoval druhých s láskou Najsvätejšej Trojice.

Raduj sa, ktorý si prinášal nekrvavú obetu s veľkou úctou a bázňou.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 9

Svätý kňaz Alexej bol vydesený zápalom s ktorým si sa staral o ľudí a tvojou úctou pred Svätými vecami. Videl oslnivosť tvojho zjavu plného milosti Najsvätejšej Trojice, keď si slúžil v svätyni svätých. Keď si bol vyzdvihnutý na exarchu milosťou Božou, chvel sa, keď prijímal sväté Tajomstvá od teba, svojho duchovného pastiera, spievajúc so zápalom: Aleluja

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 9

V temnote väzenia na Solovkách si zdokonalil všetky čnosti a bol si skutočným anjelom v tele, ó svätý hieromučeník Leonid. Ako svätí starovereckí mučeníci na tom mieste, aj ty si bol prenasledovaný pre zachovanie ortodoxnej viery. A preto všetci z nás, bohatí aj chudobní, známi aj neznámi, všetky tvoje duchovné deti vo všetkých generáciách ti spievame:


Raduj sa, ó nový Bazil, lebo si priviedol mnohé duše k pokániu pre svoju lásku pre Trojicu.

Raduj sa, ktorý si osvietil duše a srdcia všetkých, ktorí si ťa ctia.

Raduj sa, modliaci sa nepretržite za svojich nepriateľov.

Raduj sa, ktorý si sa s láskou modlil za všetky svoje duchovné deti..


Raduj sa, ó nový Gregor Palamas, vedúci mnohých k Bohu cez modlitbu srdca.

Raduj sa, ktorý si plakal slzy pokánia ako Ezechiel a Manasses.

Raduj sa, ktorý si zachoval podvihy a námahy tvojho božsky inšpirovaného života.

Raduj sa, ktorý si kompletne napodobil asketiku starcov.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 10

Bol si živým príkladom tých, ktorí hynuli pod neslávnym Kopronymom a inými ikonoklastami. Ako tvoja nebeská inšpirácia, svätý Teodor Studita aj ty si zomrel v exile medzi cudzincami. Ale ty si spieval ustavične Bohu chvály, zatiaľ čo bezbožný ateisti, ktorý ťa prenasledovali boli modlármi, ktorí nevedeli spievať: Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 10

Ty si korunou všetkých ruských mučeníkov, Ó svätý hieromučeník. Vydržal si vyhrážky, bitky, a hrozné muky, celý čas trpezlivo nesúc svoj kríž s Najsladším Pánom Ježišom Kristom. Aj v tých najtmavších žalároch si vždy s láskou prijímal všetkých, ktorí sa k tebe utiekali, utešujúc ich zármutky, vedúc ich k pokániu, učiac ich ustavičnej modlitbe a roneniu úprimných sĺz pre ich spásu. Všetci na zemi s úžasom nad tvojim svätým životom ti voláme:


Raduj sa, náš dobrý pastier, duchovný syn svätého Studionu.

Raduj sa, nikdy sa neodvracajúci od tých čo prišli ku tebe.

Raduj sa, objímajúci s láskou prosiacich o tvoju pomoc zďaleka i zblízka.

Raduj sa, ktorý si svoje duchovné potomstvo učil všetkým kresťanským čnostiam.


Raduj sa, naučiaci nás hľadieť po Božej múdrosti vo všetkých veciach.

Raduj sa, učiaci svoje deti mať útočisko v Ježišovej modlitbe.

Raduj sa, ktorý si kázal, že máme vždy prosiť o veľké Božie milosrdenstvo.

Raduj sa, ktorý si sa neustále utiekal k Bohorodičke o pomoc.


Raduj sa, Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!


Kondák 11

Preťažený telesnou slabosťou a podvihmi života, pobýval si v exile vo Viatke, túžiaci pripraviť svoju dušu na odchod z tohto sveta. Ukončil si svoje pozemské dni v neustálej modlitbe a božskom rozjímaní, vždy hlasno spievajúc Najsvätejšej Trojici. Odišiel si do večného života v náruči cudzincov v exile ako tvoj svätý predok a vodiace svetlo veľký svätý Teodor Studita. A s tými, čo videli tvoje posledné sväté dni, tvoj odchod do večnosti, a ktorí pochovali tvoje sväté telo, voláme v úžase: Aleluja!

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 11

S radosťou spievajme novému mučeníkovi Leonidovi, ktorý položil svoj vlastný život za svoj ľud ako príjemnú obetu Pánovi. Všetky anjelske mocnosti, a chóry svätých hierarchov žasnú, hľadiac na teba, nový Boží tešiteľ, žiariaci s veľkými námahami a podvihmi a volajú slová ako tieto:


Raduj sa, ktorý si poznačil svoj svätý život so spravodlivým koncom.

Raduj sa, predpovedajúci svoj odchod zo života.

Raduj sa, ktorý si prijal svoje utrpenia ako ženích objíma nevestu.

Raduj sa, ktorý si stretol ženícha s lampou svojej duše žiarivo horiacou.


Raduj sa, uzrúci Vzkriesenie Spasiteľa s myronosičkami pri svojom konci.

Raduj sa, nikdy neupúšťajúci od príhovoru za tých, ktorí si ctia tvoje spočinutie.

Raduj sa, pokryjúci nás, ktorí sa k tebe so zápalom modlíme s tvojou milosťou a starostlivosťou.

Raduj sa, ktorý si učil svoje deti, aby zachovali ortodoxnú vieru.


Raduj sa, Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!

Kondák 12

Celé Rusko spieva tvoje chvály, Ó, svätý hierarcha. Tvoje skutky a život sa rozšírili do končín zeme. Ty si si osvojil modlitbu Najsladšieho Spasiteľa „Aby všetci boli jedno“ do srdca počas celého svojho života, a bol si vodiace svetlo všetkým, s ktorými si sa stretával. Ako veľkému pastierovi na zemi a horlivému nebeskému príhovorcovi, všetci z hĺbky našich sŕdc v radosti voláme: Aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja

Ikos 12

Spievajúc k Bohu, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, ťa chválime Ó svätý hieromučeník Leonid. Ty si pravým priateľom Krista, ktorý si dosiahol nebeskú blaženosť neochvejným vykonávaním Pánových príkazov. Modli sa za nás hriešnikov, Ó nový potešiteľ Boží, aby sme mohli byť účastníkmi Pánovej hostiny, my ktorí s výčitkami svedomia k tebe voláme:


Raduj sa, sláva a chvála mníchov.

Raduj sa, radosť svätých otcov Studitského pravidla.

Raduj sa, osvojac si Svätého Ducha s tvojimi nepretržitými modlitbami.

Raduj sa, ktorý si dosiahol dedičstvo večného života pre pokoru svojej duše.


Raduj sa, chlácholený samým Pánom plačúc nad svojimi hriechmi.

Raduj sa, ktorý si videl Boha anjelskou čistotou svojho srdca.

Raduj sa, sväté svetlo, ktoré osvietilo ostrov Solovki.

Raduj sa, počujúci sladký hlas Spasiteľa: „Dobrý a verný služobník, vojdi do radosti svojho Pána“.


Raduj sa, svätý hieromučeník Leonid, ktorý si znášal strasti počas svojho života!


Kondák 13

Ó divotvorca hieromučeník Leonid! My, tvoje duchovné deti posielame tento nepatrný príspevok k tebe, nášmu nebeskému patrónovi a ochrancovi. Neopúšťaj nás v našom trápení, ale buď silným orodovníkom pred Najsvätejšou Trojicou, ktorú si neprestával oslavovať vo svojom pozemskom živote. Ochráň nás svojim všemocným príhovorom od každej mrzutosti, choroby a trápenia, zahrej naše duše ohňom viery a lásky voči Bohu; daruj nám pokánie, pred tým, než príde koniec, buď nám strážcom na ceste do nebeského kráľovstva, kde s tebou a všetkými, čo tešili Boha, budeme môcť spievať Mu na veky vekov: Aleluja, Aleluja, Aleluja!

(Tento Kondák opakujeme trikrát, a potom nasleduje Ikos 1 a Kondák 1).

Prvá modlitba k nášmu svätému hieromučeníkovi Leonidovi

Ó veľký a obdivuhodný bojovník Kristov, svätý hieromučeník, otec Leonid! Milostivo prijmi naše modlitby, ktoré ti prinášame s láskou a vďakyvzdaním! Vypočuj nás, siroty a beznádejných, ktorí sa skláňame pred tebou s láskou a vierou a žiadame tvoj ustavičný príhovor pred trónom Boha slávy. Ó svetlo Ruska, modli sa za svoju domovinu a jej ochranu. Vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k uproseniu Vládcovej priazne. Mal si planúcu lásku pre Pána od svojej mladosti a rozhodol si sa slúžiť Mu samému, a tak si vždy veci tohto sveta pokladal za nič. Zaprúc seba samého a vezmúc svoj kríž si nasledoval Krista. Ó svätý exarcha, ty si dobrovoľne na seba vzal tesnú a najútrpnejšiu cestu mníšskeho života, nasledujúc život veľkého sv. Teodora Studitu, a na tejto ceste si dosiahol veľké čnosti.

Ty si znášal roky utrpení a perzekúcii z rúk bezbožníkov. Svojim životom si naplnil srdcia ľudí hlbokou úctou k všemocnému Stvoriteľovi. Povzbudil si padlých hriešnikov svojimi múdrymi radami, poučiac ich, aby sa utiekali k Bohu v pokání a pokore, po celý čas ich ubezpečujúc nádejou na jeho bohaté a veľké milosrdenstvo. Nikdy si sa neobrátil od tých, ktorí k tebe prišli, ale bol si dobrým a milujúcim otcom a duchovným všetkých. A teraz, neopúšťaj nás, ktorí sa vrúcne modlíme k tebe a žiadame tvoju pomoc a tvoj príhovor. Dozeraj a chráň svojim mocným príhovorom tvoje deti Rusi a tvoje duchovné dedičstvo rozšírené po celom svete. Pros najsvätejšieho Boha, aby nám daroval dosiahnutie svätého a životodárneho Ducha, ktorým si bol obdarený skrze tvoje sväté modlitby prednášané pred trónom Boha s anjelskými mocnosťami. Dosiahni pre nás od Pána, ktorý miluje ľudí duchovné a telesné zdravie, upevni našu vieru, a posilni nás, ktorí sme úplne vyčerpaní v pokušeniach a bezbožnosti tohto času, kde ľudia odmietli a znenávideli Božie Slovo.

Ohňom tvojich nepretržitých modlitieb zohrej naše srdcia ochladené pohŕdaním našim Najsladším Pánom Ježišom Kristom. Pomôž nám dosiahnuť kresťanský koniec tohto života očistiac ho pokáním, a tak vstúpiac do najkrajšie ozdobenej svadobnej komnaty Spasiteľa, so všetkými vyvolenými, a tam spolu s tebou klaňať sa Otcu i Synu i Svätému Duchu na veky vekov. Amen.


Druhá modlitba, zostavená samotným svätým hieromučeníkom Leonidom:

Milostivý Pane Ježišu, náš Spasiteľ, počuj modlitby a prosby Tvojich nehodných a hriešnych služobníkov, ktorí k tebe pokorne volajú a učiň nás jednými v Tvojej jednej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi. Zalej naše srdcia s tvojim neuhasiteľným svetlom. Urob koniec náboženským nezhodám, a daj, aby sme my, tvoji učeníci a milované deti mohli oslavovať teba s jedným srdcom a hlasom. Vyplň rýchlo, Ó milosť darujúci Pane svoj prísľub, že bude jedno stádo a jeden božský pastier tvojej Cirkvi, a kiež sme hodní sláviť Tvoje sväté meno teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


Hieromučeník Leonid Ivanovič Fjodorov, Exarcha Ruskej katolíckej Cirkvi

4 november 1879 - 7 marec 1935

Svätý hieromučeník Leonid, pros Boha za nás!

Zostavil diakon Randolph L. Brown

Ad usum privatum (pre skromné použitie) očakávajúci cirkevné schválenie

Sláva Bohu za všetko!

© Preklad: Daniel ČERNÝ

Autor: Daniel Černý - všetky články od tohto autora (9)

všetky súvisiace odkazy (4) »

Tradícia
07.06.2006 | Spiritualita | Slovo 2006, č. 12. | Čítanosť(10633)
Tradícia
Blažený hieromučeník Leonid Fjodorov
21.04.2006 | Osobnosti | Čítanosť(6565)
Blažený hieromučeník Leonid Fjodorov
Akatist – duchovné bohatstvo východnej cirkvi
01.01.1999 | Liturgia | Gréckokatolícky kalendár 1999 | Čítanosť(19088)
Akatist – duchovné bohatstvo východnej cirkvi

všetky súvisiace články (4) »

Kvetná nedeľa v Prešove
09.04.2006 | Čítanosť(8250)
Kvetná nedeľa v Prešove

všetky súvisiace správy (5) »

Akaftistnik
Čítanosť(13636)
Akaftistnik

všetky súvisiace heslá (2) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε