www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?citaren&id=55
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. apríl 2018     Meniny oslavuje: Marcel

Zoεpédia - náhodný výber: Bytnosť, Boh - je nekonečne d..., Liturgické postoje -....     pohľadnice

01.10.1998 | Spiritualita | Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. | Čítanosť(3252)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

O východnej spiritualite

O východnej spiritualite

V poslednom čase sa slovo spiritualita dosť často používa. Nový Katechizmus katolíckej Cirkvi v bode 2693 uvádza: „Rôzne kresťanské spirituality sa podieľajú na živej tradícii modlitby a sú cennými vodcami duchovného života“. A v bode 2684 sa píše: „V priebehu cirkevných dejín sa v spoločenstve svätých vyvinuli rôzne spirituality. osobná charizma nejakého svedka Božej lásky k ľuďom sa mohla odovzdávať, ako Eliášov „duch“ Elizejovi a Jánovi Krstiteľovi, aby na tom duchu mali podiel aj učeníci. Určitá spiritualita je tiež spojením liturgických a teologických prúdov a dosvedčuje inkulturáciu (zakorenenie v jeho dejinách). Kresťanské spirituality sa podieľajú na živej tradícii modlitby a sú nenahraditeľnými vodcami veriacich. Vo svojej bohatej rozmanitosti sú odbleskom jediného a čistého svetla Ducha Svätého“.

Spiritualita – duchovnosť – veľmi jednoducho by sme mohli povedať, že je náuka o duchovnom živote. Ide o vtelenie toho Božieho do ľudskej mentality, do tradície ľudí, do kultúry národov. Duchovný život sa v plnom slova zmysle môže vteliť do všetkých ľudských prejavov. To chcel aj dnes Syn Boží Ježiš Kristus.

Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí veľa o inkulturácii – o prenikaní, o zaštepení kresťanského učenia do každej ľudskej civilizácie. V ranej dobe kresťanstva to bolo čosi samozrejmé, veď okrem židovského prostredia všetok ostatný svet bol pohanský a kresťania preštepovali okolitý svet Kristovou náukou, Kristovou láskou. Kristov príkaz: „Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20), apoštoli verne plnili. Akí boli pritom citliví, vidíme u štyroch evanjelistov, ktorí brali ohľad na svojich adresátov, pre ktorých písali svoje evanjelia. Keď ich chceli osloviť, rešpektovali ich doterajší vývin, pôvod, boli citliví na ich zmýšľanie, názory na život atď., - môžeme povedať, že sa snažili o inkulturáciu evanjelia do kultúry tých, ktorým adresovali Božie posolstvo.

Práve preto, že sa evanjelium vtelilo a rozvíjalo v jednotlivých odlišných kultúrach, vykryštalizovali sa jednotlivé východné a západné smery, čoho dôkazom je nielen vlastná liturgia, ale aj rozdielne vysluhovanie sviatostí, vlastná disciplína partikulárnych cirkví, mníšstvo, či rehoľný život, vlastné formy modlitby atď. Môžeme povedať, že Kristova Cirkev už od apoštolských a ranokresťanských dôb nadobúdala svoje rôzne prejavy na Západe a na Východe.

Západ chce vyjadriť čosi nové, staré chce prekročiť, chce urobiť zmenu formy, čiže jednoducho povedané, chce rekonštruovať.

Východ sa drží osvedčených foriem, do ktorých vkladá svoj vlastný podiel, napr. pisatelia ikon, ktorými boli obyčajne mnísi. Východné obrady zapôsobia na veriaceho práve neustálym opakovaním prosby: Hospodi, pomiluj za odpustenie hriechov. Tak sa nachádzame v atmosfére kajúcnosti. pozor, nejde tu o pesimizmus, či smútok, naopak, ide o radosť, že jediné zlo – hriech sa dá vymazať z duše človeka tým, čo ponúka Vykupiteľ už dve tisícročia – pokáním.

Zdroj: Slovo 15/1998
Autor: Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - všetky články od tohto autora (8)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2010 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok |

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2010 zoε