www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?citaren&id=557
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 17. január 2020     Meniny oslavuje: Nataša

Zoεpédia - náhodný výber: Ikona, Turistika náboženská, Farizeji.     pohľadnice

08.02.2008 | Teológia | Čítanosť(4535)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Kristovo slovo má moc

Kristovo slovo má moc

Tohto roka uplynie 100 rokov od vzniku spoločných modlitieb za jednotu kresťanov. Prinášame vám minuloročný príhovor Svätého Otca k tomuto týždňu.

 

Drahí bratia a sestry!

Dni od 18. do 25. januára, alebo v niektorých krajinách sveta týždeň okolo sviatku Zoslania Svätého Ducha, sú intenzívnym časom úsilia a modlitby zo strany všetkých kresťanov, ktorí môžu využiť dokumenty, vypracované spoločne Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov a Komisiou pre vieru a cirkevné zriadenie Svetovej rady cirkví. Na stretnutiach, ktoré som mal s rôznymi predstaviteľmi cirkví a cirkevných komunít počas týchto rokov, som si všimol zreteľnú túžbu po jednote. Zvlášť dojemné to bolo počas návštevy u ekumenického patriarchu Bartolomeja I. v Istanbule v Turecku. K týmto a ďalším skúsenostiam, ktoré naplnili moje srdce nádejou, sa obšírnejšie vrátim neskôr. Cesta k jednote je zaiste dlhá a neľahká, ale jednako je potrebné nenechať sa odradiť a pokračovať v jej zdolávaní, počítajúc v prvom rade s bezpečnou oporou toho, ktorý pred vstúpením na nebesia sľúbil: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20) Jednota je dar od Boha a plod pôsobenia jeho Ducha. Preto je dôležité modliť sa. Čím viac sa približujeme ku Kristovi a nechávame sa pretvárať jeho láskou, tým viac sa približujeme k sebe navzájom.

V niektorých krajinách – medzi inými aj v Taliansku – Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov predchádza Deň židovsko-kresťanskej reflexie, ktorý sa slávi 17. januára. Približne dve desaťročia Konferencia biskupov Talianska venuje tento deň židovstvu s cieľom podporiť poznanie a úctu a zveľadiť vzťah vzájomného priateľstva medzi kresťanskou a židovskou komunitou. Vzťah, ktorý sa po Druhom vatikánskom koncile a po historickej návšteve Božieho sluhu Jána Pavla II. v rímskej synagóge pozitívne rozvíja. Aby aj židovsko-kresťanské priateľstvo rástlo a bolo plodné, musí byť založené na modlitbe. Preto aj ja dnes vyzývam všetkých, aby sa obrátili na Pána s naliehavou prosbou, aby sa židia a kresťania rešpektovali, mali voči sebe úctu a spolupracovali na dosiahnutí spravodlivosti a pokoja vo svete.

Tohtoročný spoločný citát pre rozjímanie a modlitbu je: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“ (Mk 7, 31 – 37) Tieto slová sú vybrané z Markovho evanjelia a vzťahujú sa na Ježišovo uzdravenie hluchonemého muža. V tomto krátkom úryvku evanjelista hovorí, že Pán po tom, ako mu vložil prsty do uší, poslinil ich a dotkol sa jeho jazyka, učinil zázrak, hovoriac: „Effeta“, čo znamená „Otvor sa!“ Tento človek, ktorý znova získal sluch a dar reči, vzbudil obdiv – ľudia si rozprávali o tom, čo sa mu prihodilo. Každý kresťan, duchovne hluchý a nemý následkom dedičného hriechu, krstom získava dar Pána; Pán pri krste kladie svoje prsty na jeho tvár, vďaka čomu sa človek stáva schopným počúvať Božie slovo a oznamovať ho bratom. Od tohto momentu je jeho úlohou dozrievať v poznaní a v Kristovej láske tak, aby mohol ohlasovať evanjelium a účinne o ňom svedčiť.

Táto téma, ktorá poukazuje na dva misijné aspekty každej kresťanskej komunity, ohlasovanie evanjelia a svedectvo lásky, zdôrazňuje dôležitosť odovzdávania Kristovho odkazu v rámci konkrétnych iniciatív v oblasti solidarity. Toto napomáha ceste k jednote, pretože sa dá povedať, že každá pomoc, hoci aj malá, ktorú kresťania prinášajú v súvislosti s utrpením svojho blížneho, prispieva k tomu, aby sa ich spoločenstvo a ich vernosť príkazu Pána stávali viditeľnejšími. Modlitba za jednotu kresťanov sa však nemôže obmedzovať iba na jeden týždeň v roku. Spoločné volanie k Pánovi, aby uskutočnil úplnú jednotu svojich učeníkov v čase a spôsobom, ktoré sú mu známe, sa má rozšíriť na celý rok. Ľudské utrpenie má pomôcť uľahčiť – okrem harmónie úmyslov a objavovania pravdy Kristovho posolstva – aj konverzia a zmierenie. To sú nevyhnutné etapy, pomocou ktorých sa kresťan, hodný svojho mena, má zjednotiť so svojím bratom, a tak prosiť o dar jednoty a spoločenstva. Povzbudzujem vás teda prežiť tieto dni v atmosfére modlitby a počúvania Božieho Ducha, aby sa tak uskutočnili dôležité kroky na ceste k plnej a dokonalej jednote Kristových učeníkov.

Nech teda Mária, žena, ktorú nazývame Matkou Cirkvi, pomôže všetkým kresťanom na ceste ku Kristovi.

 

Počuť sa a počúvať

Keď si pripomenieme púť ostatných 40 rokov, s prekvapením zisťujeme, ako nás Pán prebudil z otupenej sebestačnosti a ľahostajnosti, ako v nás prebúdzal čoraz väčšiu schopnosť nielen „počuť sa“, ale aj „počúvať sa“, ako rozväzoval náš jazyk, aby modlitba, ktorú pozdvihujeme k nemu, nadobúdala väčšiu silu a presvedčivosť pre svet. Vskutku, Pán nám udelil mnohé milosti a svetlo jeho ducha ožiarilo mnohé svedectvá. Ony dokázali, že všetko sa môže dosiahnuť modlitbou, keď dokážeme s vierou a pokorou poslúchať Boží príkaz lásky a stotožňovať sa s Kristovou túžbou po jednote všetkých svojich učeníkov.

„Starosť o obnovenie jednoty,“ ako hovorí Druhý vatikánsky koncil, „sa týka celej Cirkvi, tak veriacich, ako aj pastierov, a to podľa osobných schopností každého z nich, v každodennom kresťanskom živote i v teologických a historických výskumoch. Už táto starostlivosť dajakým spôsobom prejavuje bratské zväzky, ktoré jestvujú medzi všetkými kresťanmi, a podľa Božej blahovôle vedie k plnej a dokonalej jednote.“

Ekumenizmus je, prirodzene, proces pomalý, niekedy – keď upadne do pokušenia „počúvať“, a „nepočuť“, hovoriť na pol úst namiesto odvážneho hlásania – možno až odradzujúci. Nie je jednoduché vzdať sa pohodlnej hluchoty, akoby evanjelium – stále to isté – nemohlo znova dokázať svoju schopnosť rásť ako božský kvas obrátenia a duchovnej obnovy v každom z nás.

Ekumenizmus, ako som povedal, je pomalý proces, je to veľmi ťažká a pomalá cesta. Ale napriek počiatočným ťažkostiam, ba práve cez ne, vedie táto cesta cez občerstvujúce zastávky na široké priestranstvá radosti a dovoľuje zavše nadýchnuť sa z plných pľúc čistého vzduchu plného spoločenstva.

Skúsenosť nedávnych desaťročí po Druhom vatikánskom koncile dokazuje, že jednota kresťanov sa dá realizovať na rôznych úrovniach a pri rozličných okolnostiach: vo farnostiach, nemocniciach, kontaktoch medzi ľuďmi, cez spoluprácu miestnych spoločenstiev v každej časti sveta, obzvlášť v oblastiach, kde sa vytvorenie gesta začína dobrým prianím jedného brata alebo sestry, ktorí vykonali veľké úsilie zasluhujúce si spomienku.

Rôzne stretnutia a udalosti počas môjho pontifikátu ako rímskeho biskupa, ochrancu univerzálnej Cirkvi, rovnako napomáhajú ako praktické kroky nádeje k dosiahnutiu úplnej jednoty kresťanov.

Na tomto mieste si spomínam na veľmi významné udalosti v minulom roku, za ktoré poďakujme v radosti Pánovi.

Nemajú tieto gestá vysokú duchovnú hodnotu? Nie sú to chvíle radosti a nádychu na tomto pomalom výstupe k jednote, o ktorom som hovoril? Tieto chvíle vrhajú svetlo na úsilie, často tiché, ale mocné, ktoré nás združuje pri hľadaní jednoty. Ony nás povzbudzujú podujať sa na každú námahu, aby sme na tomto pomalom, ale dôležitom výstupe pokročili.
Zverujeme sa do ustavičnej ochrany Božej Matky a našich svätých orodovníkov, aby nás posilňovali a pomáhali nám nezriekať sa dobrých úmyslov, aby nás povzbudzovali zvyšovať úsilie, modliť sa a pracovať s vierou, v istote, že Svätý Duch urobí všetko ostatné. Dá nám plnú jednotu vtedy a tak, ako chce on. Posilnení touto dôverou kráčajme ďalej cestou viery, nádeje a lásky. Pán nás vedie.

 

„Prosíme vás, bratia, žite jeden s druhým v pokoji! Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“

(1 Sol 5, 12a. 13b – 18)

Zdroj: Slovo 2008, č. 2.
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε