www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?citaren&id=912
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 26. máj 2020     Meniny oslavuje: Dušan

Zoεpédia - náhodný výber: Zeón, Basileia, Kopia.     pohľadnice

19.06.2014 | Duchovné články | Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D | Čítanosť(5844)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Manželstvo v rôznych etapách života (prvá časť)

Manželstvo v rôznych etapách života (prvá časť)
V pastoračnej praxi sa najčastejšie hovorí o príprave na manželstvo alebo o ťažkých a krízových situáciach, ktoré v manželstve nastávajú. Cirkevne texty o manželstve často hovoria buď len o ideálnom stave, aký má manželstvo nadobúdať, alebo naopak o kríze manželstva v súčasnej spoločnosti a o všetkom, čo správne chápanie manželstva ohrozuje. Málokedy nájdeme v pastoračnej literatúre texty o rôznych etapách, ktoré život v manželstve charakterizujú, o ich prejavoch a o požiadavkách, ktoré sa na manželstvo kladu. Preto sa často chápe manželstvo ako takmer nemenný jav, ktorý sa zmení až v pokročilom stave starnutia. Naproti tomu psychologická literatúra z pravidla pozná rôzne etapy života rodiny a ich premietnutie do manželstva a tiež počíta s kritickými obdobiami, ktoré sa v priebehu života u každého človeka vyskytujú a ktoré majú u mužov a u žien rôzne podoby a tým taktiež manželstvo rôznym spôsobom ovplyvňujú.
1. Premenlivé a nemenné v živote človeka
Najviac pozornosti venujeme zmenám, ktorými prechádza človek od narodenia do dospelosti. Menšiu pozornosť venujeme zmenám človeka od dospelosti do úplnej staroby. Je pravda, že základné povahové črty človeka sa spravidla nemenia a že určité vlastnosti (kladné i záporné) má väčšina ľudí po celý svoj dospelý život. To ale neznamená, že by sa človek nemenil vôbec. Po dosiahnutí dospelosti pokračuje osobnostné dozrievanie. Okrem toho sa dostáva väčšina ľudí do nových životných rolí. Jedny z najznámejších a najdramatickejších zmien predstavuje cesta od role študenta cez nováčika v zamestnaní po zaujatie vedúcej a zodpovednej pozície. To sa môže v dnešnej spoločnosti odohrať v období kratšom než desať rokov. Pokiaľ táto premena prechádza v už uzatvorenom manželstve, môže pre nich znamenať veľkú záťaž. Ďalšie kritické obdobie môže byť hlavne pri mužoch okolo 40 rokov, kedy si človek naplno uvedomuje, čoho už v živote nedosiahne a kedy môže dramaticky prežívať kritickú bilanciu svojho doterajšieho života. Pre naše pomery je stále ešte novým prvkom zmena, ktorá môže nastať stratou zamestnania okolo 50 roku života, ktorá pre mnoho ľudí znamená koniec nádeje na pokračovanie práce v ich vlastnom odbore. Vymenované zmeny sú uvádzané iba ako príklady toho, čo sa deje hlavne v mužskom živote, i keď pri dnešnom názore žien na sebauplatnenie môžu problémy, spojené s rastom významu zamestnania alebo naopak s jeho stratou, nadobúdať podobných tvarov.
Pre úvahy o manželstve je z tohoto hľadiska v prvom rade dôležité počítať s tým, že sa v priebehu trvania manželstva obaja manželia budu meniť, každý inak a iným tempom, ale že tieto zmeny neznamenajú, že sa jeden bude premieňať na obraz, v ktorom by ho veľmi rád videl jeho životný partner.
2. Zmeny typické pre muža a typické pre ženu
V euroamerickej civilizácii je bežné, že sa muž do veľkej miery (a niekdy predovšetkým) identifikuje zo svojím zamestnaním. Preto premeny úspechu, postavenia, dosiahnutých výsledkov a ďalších okolností v zamestnaní mávajú na jeho sebavedomie a na jeho chovanie v rodine veľký vplyv. Pre ženu môže byť dnes sebarealizácia v zamestnaní, presnejšie v odbore, ktorý vyštudovala, prakticky rovnako dôležitá ako rola materstva, prípadne ju i vytlačuje. To samo o sebe prináša radu vnútorných i vonkajších konfliktov. Na tomto mieste nebudeme riešiť otázky dvojkariérných manželstiev ani praktické spôsoby, ako žene umožniť, aby pri výchove deti nestratila kontakt so svojím zamestnaním. Chceme tu len na to upozorniť, že tieto problémy sú reálne a nevyriešia sa tým, že budú popierané alebo prehliadané.
Okrem konfliktov materstva-profesijného uplatnenia, môže byť pre ženu veľkým problémom jej sociálne zaradenie v spoločnosti. Je to trochu niečo iné, než problém muža s jeho profesijným úspechom. Hlavne žena, ktorá je dlhšiu dobu doma s deťmi, sa môže pravom cítiť vyradená zo spoločnosti resp. môže mať dojem, že v spoločnosti ostatných zaostáva a nemá s ľuďmi, ktorí niesu ako ona stále doma, žiadne spoločné témy.
Ďalším veľkým problémom manželstva je, že zatiaľčo muž je spravidla schopný určitého odstupu od situácii (príjemných i nepríjemných), žena chápe a prežíva všetko oveľa viac osobne. Takže to, čo muž považuje často za situáciu, ktorá je voči manželstvu vonkajšia a preto jej nevenuje pozornosť, prežíva žena ako skutočnosť závažnú ktorá sa manželstva dotýka, prípadne do neho zasahuje.
3. Prijatie zmien v manželstve
Prakticky každý manželský pár sa v svojom spoločnom živote musí veľakrát vyrovnávať s ťažkosťami, zložitými situáciami i krízami. K tomu je v prvom rade potreba opakovať, že ani kríza ani ťažkosti neznehodnocujú ľudský život bezo zvyšku. Tým nemá byť ich tiaž bagatelizovana, ale má byť poukázané na skutočnosť, že dobrý výsledok manželstva nespočíva v absencii ťažkosti a kríz, ale v ich prekonávaní.
Právom býva popisované, že človek vstupujúci do manželstva si do istej miery berie svoju predstavu, ktorej konkrétny partner alebo partnerka do istej miery zodpovedá. V priebehu rokov dochádza k poznaniu reálnej podoby životného partnera, ktorá sa od predstavy predsa len trochu líši. K tomu ešte pristupujú vyššie zmieňované zmeny. Ak má vtedy manželstvo obstáť, musia obaja partneri súčasne súhlasiť s tým, že niektoré rysy osobnosti toho druhého sa nezmenia, i keď by zmena bola žiadúca, a že naopak iné zmeny nastanú, aj keď sa s nimi nepočítalo. Princíp je stále rovnaký: jeden musí „dovoliť“ tomu druhému, aby bol sebou samým a to nielen v tom, čo sa nemení, ale i v tom, čo sa premieňa. Nieje potrebné zakrývať, že to môže byť úloha veľmi obtiažna. Je potrebné k tomu tiež dodať, že tato skutočnosť nesmie byť zneužitá k presadeniu bezohľadnosti („musíš ma predsa prijať takého/takú aký/á som, aj keď je to pre teba ťažké alebo neprijateľné“). Ani určitý tvar osobnosti jednotlivca ani určitý stav, v ktorom sa manželstvo nachádza, nieje možné jednoducho zakonzervovať. Život v manželstve podlieha vývoju a zmenám, z ktorých všetky nie sú predvídateľné, podobne ako nie sú predvídateľné v živote jednotlivca.
4. Manželstvo hriešnikov
Práve kresťania majú chápať, že „hriech patrí do života“, predovšetkým nie ako niečo, s čím ide súhlasiť, ale ako skutočnosť, ktorá má byť rozpoznávaná, vyznávana a Božím odpustením odstraňovaná. Toto základné a pomerne jednoduché tvrdenie by malo oslobodiť manželov od požiadavku, aby bol ich partner v každom okamžiku bezhriešny. Je jedným z najväčších prínosov kresťanstva, že hriech neschvaľuje, ale nerobí si taktiež ilúzie o bezhriešnom živote človeka, a že v sobe nesie oslobodzujúcu zvesť o milosrdnom, odpúšťajúcom a vnútro človeka uzdravujúcom Bohu.
Uznanie vlastnej hriešnosti, pokánia a zmierovania s Bohom niesu v tomto ohľade len zbožné skutky, ktoré by mal človek z nejakého dôvodu konať, ale sú pre manželstvo veľmi potrebným a užitočným liekom, ktorý vyrovnáva hriešnosť človeka a ktorý taktiež človeku dovoľuje, aby sa ku svojej hriešnosti hlásil a nepopieral ju.
 
spracoval diakon Rudolf Hreňo
Autor: Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D - všetky články od tohto autora (2)
Nemohla som inak
14.02.2017 | Liturgia | | Čítanosť(11679)
Nemohla som inak
Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (11)
26.01.2015 | Duchovné články | Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Rodina v učení pápeža Jána Pavla II. (Pastorálna reflexia) | Čítanosť(6494)
Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (11)
Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (7):
18.09.2014 | Duchovné články | Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Rodina v učení pápeža Jána Pavla II. (Pastorálna reflexia / apoštolská exhortáciaFamiliaris consortio) | Čítanosť(6532)
Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (7):

všetky súvisiace články (19) »

05.04.2017 | Čítanosť(3930)
sk Konkordát a moderný štát

všetky súvisiace články (5) »

všetky súvisiace správy (6) »

všetky súvisiace fotogalérie (1) »

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε