www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?spravy&id=1003
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 17. január 2020     Meniny oslavuje: Nataša

Zoεpédia - náhodný výber: Akolyta, Boh - Božia svätosť, Nedele veľkonočného ....     pohľadnice

15.03.2010 | Čítanosť(3491)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Vedecká konferencia „Semper fidelis“ na GTF PU v Prešove

Vedecká konferencia „Semper fidelis“ na GTF PU v Prešove

„Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba“, týmito slovami otvoril Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita, dňa 11.03.2010 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Semper fidelis“. Konferenciu zorganizovala Katedra systematickej teológie GTF PU v Prešove v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou kánonického práva a konala sa pri príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO). Úspešný priebeh konferencie zaželal aj dekan fakulty, prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. Po privítaní všetkých hostí predstavil JCDr. František Čitbaj, PhD., hlavný organizátor konferencie, svoju monografiu z oblasti katolíckej kánonickej ekleziológie s názvom „Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život...“

Prvý príspevok konferencie, ktorý analyzoval kánonickú formu miešaných manželstiev, prezentoval dr hab. Leszek Adamowicz, mimoriadny profesor Katolíckej univerzity v Lubline, ktorá je zahraničným partnerom GTF PU v Prešove v rámci medzinárodnej spolupráce. O synodálnych prvkoch v riadení Cirkvi podľa Kódexu kánonického práva (CIC) a CCEO rozprávala Mgr. Monika Menke, Th.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Dr Piotr Kroczek z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove sa zaoberal pozitívami poznania práva východných cirkví pre latinského zákonodarcu. Liturgické právo v praxi Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku predstavil prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. z GTF PU v Prešove. Stály diakonát v CIC z roku 1983 a v pokoncilových dokumentoch analyzoval ThLic. Martin Kahanec z Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. JCLic. Zuzana Petkáčová, notárka Metropolitného súdu Košickej arcidiecézy, priblížila úlohy laikov v Cirkvi. JCLic. Jurij Popovič, súdny vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie, prispel prednáškou o nadobudnutí príslušnosti k cirkvi sui iuris. Vieroučný aspekt kánonov o sviatostiach v CIC a CCEO prezentoval doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. z GTF PU v Prešove. Vyhlásenie neplatnosti manželstva v súčasnom katolíckom súdnictve analyzoval JCDr. František Čitbaj, PhD. a výchovnými problémami v kánonoch CIC a CCEO sa zaoberala ThDr. PaedDr. Monika Slodičková, PhD. z GTF PU v Prešove.

Príjemným povzbudením pre účastníkov konferencie boli pozdravné slová od rektora Prešovskej univerzity v Prešove, prof. RNDr. René Matloviča, PhD., a od rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusza Zasępu, ktoré tlmočil dekan fakulty, prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. V priebehu konferencie odznela zaujímavá diskusia, v ktorej jednoznačne zaujal profesor práva z Katolíckej univerzity v Lubline, Leszek Adamowicz. Pravdepodobne v apríli tohto roku vyjde z vedeckej konferencie „Semper fidelis“ aj zborník príspevkov.

Zdroj: Monika Slodičková
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε