www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?spravy&id=1048
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 19. január 2020     Meniny oslavuje: Drahomíra

Zoεpédia - náhodný výber: Aura, Liturgické gestá – v..., Pás.     pohľadnice

13.10.2010 | Čítanosť(3570)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

V Prešove sa konala vedecká konferencia o blahoslavenom Vasiľovi Hopkovi

V Prešove sa konala vedecká konferencia o blahoslavenom Vasiľovi Hopkovi

Blahoslavený biskup-mučeník ThDr. Vasiľ Hopko bol predmetom záujmu bádateľov na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa v pondelok 11. októbra uskutočnila na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Bola to záverečná konferencia v rámci projektu VEGA na tému Reflexia jednoty v diele a pôsobení blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopka (1904 – 1976) v kontexte eurointegračného procesu. Zorganizovala ju Katedra systematickej teológie GTF PU pod vedením vedúceho projektu prof. ThDr. Vojtecha Boháča, PhD. a konala sa po prvýkrát v zrekonštruovanej Aule 1, ktorá spĺňa najmodernejšie kritériá. Prednášatelia sa venovali predovšetkým tretej etape života a pôsobenia V. Hopka v období rokov 1968, kedy bola obnovená činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, až 1976, kedy vladyka zomrel. Účastníkom bol k dispozícii už aj konferenčný zborník.

V úvodnom slove prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. odznela myšlienka, že sú to požehnané časy, v ktorých nám Pán dáva milosť stretávať sa so svätými. „Dnes, keď vidíme veľa negatívnych skutočností, ktoré na nás doliehajú, naši blahoslavení sú pre nás znakom, ba dôkazom toho, že v akýchkoľvek nepriaznivých okolnostiach života sa dá načúvať Bohu, možno sa mu dať k dispozícii a dovoliť mu, aby nás viedol cestami života. Sú to naozaj svätí pre súčasnosť.“  

V mene vedenia PU vystúpila s pozdravným slovom prorektorka doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. Účastníkov konferencie pozdravil aj dekan GTF PU prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., ktorý mal zároveň prvú prednášku o súradniciach doby, v ktorej žil a pôsobil biskup Hopko. JCDr. František Čitbaj, PhD. predostrel cirkevnú a politickú situáciu v ČSSR v skúmanej časovej etape a ThDr. Peter Borza, PhD. ponúkol pohľad na proces súdnej rehabilitácie V. Hopka. Jeho posledným dňom a pohrebu sa venovala Mgr. Oľga Fejerčáková. Postulátor procesov blahorečenia P. P. Gojdiča a V. Hopka Mgr. Ján Krehlík sa podelil s ich históriou a chronológiou. Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. pripomenul atmosféru slávnosti beatifikácie V. Hopka v roku 2003 v Bratislave-Petržal ke a jeho odkaz. Prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. predstavil liturgickú knihu na vysluhovanie sviatostí a svätenín Trebník, ktorý otec biskup venoval v roku 1968 farnosti v svojej rodnej obci Hrabské. Prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc. sa venovala miestu staroslovienčiny v rodine slovanských jazykov. Prof. ThDr. György Janka, PhD. z Maďarska zoznámil poslucháčov s Maďarskou gréckokatolíckou cirkvou, poľskí prednášatelia dr. hab. Józef Marecki s likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi v Poľsku a dr. Marek Rembierz skrz túžbu V. Hopka po jednote predstavil model dialógu východnej a západnej európskej kultúry. PaedDr. František Dancák hovoril o svojej korešpondencii s otcom biskupom a ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. zoznámil akademické zhromaždenie s listami a katechézami V. Hopka, ktoré sa nachádzajú vo farskom archíve v Hrabskom, ako aj s jeho článkami a textami o ňom v Katolíckych novinách a v Slove. Doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. sa zameral na dogmatický aspekt teologického myslenia, doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD. na ekleziálny rozmer pôsobenia a ThDr. PaedDr. Monika Slodičková, PhD. na liturgický aspekt spirituality V. Hopka. ThDr. PaedDr. Ing. Ferdinand Kubík, PhD. zdôraznil pedagogický odkaz blahoslaveného pre dnešnú mládež.

Z každej prednášky by bolo možné uviesť niečo zaujímavé, mnohé nové poznatky, aj viaceré hodnotné diskusné príspevky, ktoré by iba potvrdili skutočnosť osobnej hĺbky, pokory, skromnosti, jednoduchosti, múdrosti, vernosti a lásky bl. Vasiľa Hopka. Účastníci konferencie ju začali a zakončili modlitbou k nemu. Možno iba s radosťou a uznaním konštatovať, že projekt bohato prispel k ešte hlbšiemu poznaniu tejto vzácnej osobnosti našich dejín.

Zdroj: Ľubomír Petrík
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε