www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?spravy&id=1153
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 19. január 2020     Meniny oslavuje: Drahomíra

Zoεpédia - náhodný výber: Apoštolár, Svätyňa, Biblistika.     pohľadnice

31.10.2011 | Čítanosť(2842)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

V Prešove sa uskutočnila vedecká konferencia – Ježiš z Nazareta

V Prešove sa uskutočnila vedecká konferencia – Ježiš z Nazareta

Dňa 26.10.2011 sa konala na Gréckokatolíckej teologickej fakulte (GTF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove medzinárodná vedecká konferencia „Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti“. Organizátorom konferencie bol doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. z Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove.Zahraničnými spoluorganizátormi konferencie boli UniwersytetŚląski (UŚ) w Katowicach – WydziałTeologiczny a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie –Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Domácimi spoluorganizátormi boli Subkomisia pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska (KBS),Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorické ho výskumu PU v Prešove.

Pri otvorení konferencie odzneli byzantské spevy bohoslovcov Zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V úvodnom slove srdečne privítal všetkých účastníkov konferencie doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD., vedúci projektu a vedecký garant konferencie, ktorý prezentoval auditóriu dva zborníky s príspevkami prednášajúcich, ktoré boli vopred pripravené a publikované. Zborník s názvom Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti obsahuje slovenské príspevky a zborník pod názvom Osoba a dielo Ježiša Krista z aspektu teológie a religionistiky prezentuje prednášky zahraničných autorov. Nasledoval príhovor prvého prorektora PU v Prešove, prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., ktorý pozitívne zhodnotil vedecké aktivity GTF PU v Prešove. Účastníkov konferencie pozdravildekan GTF, prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., s prianím, aby medzinárodná konferencia prispela k „plnšiemu odkrytiu zahmlenej ikony Ježiša Krista“. V závere úvodnej časti odznel príhovor protosynkela Prešovskej archieparchie, Mgr. Michala Onderka, ktorý všetkých prítomných pozdravil v mene prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Dr.h.c. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD., veľkého kancelára GTF. Konferencia pokračovala vystúpením odborníkov.

Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove spolupracuje s inštitúciamirovnakého alebo príbuzného zamerania, čoho svedectvom bola aj účasť dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne – doc. PhDr. Molnára Jánosa, dekana Katolíckej teologick ej fakultyKarlovej univerzity v Prahe – ThLic. Prokopa Broža, Th.D., vedúceho Katedry Dejín starovekej a stredovekej filozofie z Fakulty kresťanskej filozofie UKSW vo Varšave – prof. dr hab. ArturaAndrzejuka a mnohých ďalších odborníkov z Poľska, Čiech a Slovenskej republiky.

Konferencia mala teologický a religionistický charakter, prezentovali sa témy z aspektu ekumenického a v kontexte medzináboženského dialógu, pričom odznela myšlienka aktuálnosti danej problematiky, nakoľko na druhý deň, 27.10.2011, sa pápež Benedikt XVI. stretol v Assisi s predstaviteľmi kresťanských cirkví, nekresťanských náboženstiev, s ľuďmi, ktorí hľadajú pravdu a s ateistami. V kontexte tejto skutočnosti si účastníci konferencie uvedomili dôležitosť medzináboženského dialógu, ktorý má prispievať k budovaniu pokoja medzi ľuďmi a národmi.

Vedecká konferencia sa konala v rámci inštitucionálneho projektu Konferencie biskupov Slovenska č. 1, v rámci zahraničného projektu Washington D. C. Corporation reg. č.: WDCC/USA - 07/10.10/01 s názvom: Thehistoryofthe Slovak religionstudies in ecumenical and inter-religiouscontexta v rámci inštitucionálneho projektu GTF reg. č.: 05/2011 s názvom: Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti.

Zdroj: Monika Slodičková
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε