www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?spravy&id=914
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 20. apríl 2021     Meniny oslavuje: Marcel

Zoεpédia - náhodný výber: Adonai, Boh - je večný, Diskos.     pohľadnice

20.07.2008 | Čítanosť(8061) | Foto
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Púť na Skalku pri Trenčíne

Púť na Skalku pri Trenčíne

Skalka pri Trenčíne patrí medzi najstaršie pútnické miesta na Slovensku. Už skoro 1000 rokov je to miesto modlitby a vzdávania chvály Bohu. Na tomto mieste sa osobitne rozvíja úcta k dvom svätcom sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi, ktorý tu ako pustovníci žili a zomreli na začiatku 11. storočia. Hlavná púť na Skalke sa koná každoročne 17. júla (resp. v nedeľu po 17. júli) v deň kanonizácie obidvoch svätcov.

Sv. Andrej - Svorad bol pôvodom Poliak, narodil sa okolo r. 980. Pochádzal z Opatovca na Visle. V roku 1022 vznikli v Poľsku nepokoje, keď kráľ Boleslav Chrabrý vystúpil proti tým, čo sa pridržiavali staroslovienskej liturgie a chcel ju odstrániť. Vtedy mnohí, čo sa jej nechceli zriecť, odišli z krajiny buď do Kyjevskej Rusi, do Čiech alebo na naše územie. Takto prišiel k nám aj Svorad. Na Zobore vstúpil do benediktínskeho kláštora sv. Hypolita a prijal rehoľné meno Andrej. Po čase sa uťahuje do samoty - pustovne neďaleko kláštora. Neskoršie odchádza na Skalku, aby tam ako pustovník strávil zvyšok života spolu s učeníkom Beňadikom. Zomrel okolo roku 1030. Jeho pozostatky sú uložené v nitrianskom katedrálnom chráme.

Sv. Beňadik (Benedikt, Stojislav) bol pravdepodobne Slovák a pochádzal z Ponitria. V „Zbierke svätcov Uhorska“ sa spomína ako „Považan - sv. Benedikt Vážsky - pustovník v Uhorsku.“ Podobne ako sv. Svorad aj on vstúpil do kláštora na Zobore. Neskôr ho pridelili za pomocníka v starobe sv. Svoradovi. Po smrti svojho učiteľa žil na Skalke ešte tri roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci, zabili a mŕtve telo zhodili do Váhu. Odvtedy ľudia videli veľkého orla sedávať na brehu akoby čosi pozoroval. Po roku vytiahli Beňadikovo telo z vody celkom neporušené.

Svätorečený boli 17. júla 1083 v Nitre.

Tohtoročná púť na najstaršie pútnické miesto na Slovensku - Skalku pri Trenčíne k sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi sa začala 17. júla 2008 na sviatok svätcov (podľa západného obradu) sv. omšou v kostole na Novej Skalke a pokračovala procesiou do Kláštora na Starej Skalke. Hlavná púť bola v sobotu a nedeľu s bohatým duchovným programom pre veriacich, do ktorého prispeli aj mládežnícke hudobné a spevácke skupiny.

V sobotu a nedeľu na Starej Skalke sme sa mohli zúčastniť prehliadky kláštora a vernisáže diel z Medzinárodného výtvarno - literárneho sympózia ORA ET ARS - Skalka 2008 s kultúrnym programom. Počas púte sme mohli navštíviť zrekonštruovanú kaplnku Narodenia Pána a jaskyňu.

O 21:00 hod. v sobotu sme sa zúčastnili gréckokatolíckej sv. liturgie (cirkevnoslovanskej) v kaplnke v areáli kláštora na Starej Skalke. Už samotný vstup do kaplnky navodzoval dôstojnú atmosféru, v ktorej žili sv. Andrej - Svorad a Beňadik, riadiaci sa heslom „Modli sa a pracuj“ a praktizovaním čností trpezlivosti, poníženosti, poslušnosti, čistoty, chudoby, dobrotivosti ... , ktoré sú znázornené v podobe schodov do neba nad hlavným oltárom kaplnky.

Duchovný otec Igor Cingeľ, správca gréckokatolíckej trenčianskej farnosti, privítal kňazov o. Radovana Andrejku a o. Gabriela Dzvoňára, zbor bratov bohoslovcov sv. Romana Sladkopevca z Prešova, ako aj všetkých prítomných a vyzval nás, aby sme sa všetci duchovne povzbudili na tomto svätom mieste.

Úvod liturgie patril prekrásnemu zborovému spevu bohoslovcov. Hlavným slúžiacim sv. liturgie bol o. Igor. V kázni pripomenul, že v tomto týždni si pripomíname významné osobnosti a svätcov našej cirkvi. Vo štvrtok blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa a sv. veľkomučenicu Marínu. V piatok prepodobných otcov Andreja - Svorada a Beňadika, v sobotu prepodobnú Makrínu a 20. júla si pripomíname aj proroka Eliáša a jeho život na púšti v tichu. Oni sú pre nás vzory hlbokého života s Bohom a komunikácie s ním prostredníctvom stíšenia sa. Dnes zóna ticha vypadla zo života kresťana, život je veľmi hlučný. No Boh sa zjavuje v tichu. Boh sa chce prihovárať nášmu srdcu v tichu. „Otvorme svoje srdcia Bohu, aby sa prihováral“, zdôraznil a na záver vyzval veriacich, aby zotrvali v tichu srdca a vnímali Boží hlas.

Celou bohoslužbou sa vynímal nádherný spev bohoslovcov. Na záver sa o. Igor zo srdca poďakoval duchovným otcom za spoluslúženie, bohoslovcom za prekrásny spev a všetkým prítomným za účasť na najkrajšom slávení cirkvi - Eucharistii s pozvaním na nedeľňajšiu sv. liturgiu. Bohoslužba sa ukončila mnoholitstvijem a prosbou, aby sme sa rozišli v tichu do našich domovov.

V nedeľu sa po prvýkrát v novodobej histórii tejto púte slávila gréckokatolícka sv. liturgia (slovenská) na Novej Skalke pri poľnom oltári, ktorú svojím spevom doprevádzala skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca z Prešova. Hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie. Spoluslávili sv. liturgiu o. Igor Cingeľ z Trenčína, o. Patrik Székely z Červenej Vody, o. Radovan Andrejko z Dubnice nad Váhom a o. František Murín zo Žakoviec. Po privítaní všetkých prítomných o. Vladimír Skyba posvätil ikonu sv. Andreja - Svorada a Beňadika, ktorú napísala a na toto pútnické miestu darovala ikonopiska Mgr. Alena Teicherová z Dubnice nad Váhom a privítal pútnikov na tejto hore slovami: „Srdečne vitajte a otvorme svoje srdcia na slávenie sv. Eucharistie.“ Vo svojej homílii sa pýtal a zároveň analyzoval a vysvetľoval čo rozumieme pod slovom kresťan. Slovo kresťan treba spojiť zo slovom láska a premietol to aj na naše rodiny. Kresťanstvo znamená mať Svätého Ducha, mať lásku v podobe kríža, na obraz Božieho Syna Ježiša Krista. Na záver vyzval pútnikov, aby sa odovzdali Bohu, lebo: „Iba táto láska pretvorí tento svet“, zdôraznil.

Záver bohoslužby patril mnoholitstviju a príhovoru o. Stanislava Strapka, miestneho rímskokatolíckeho farára, ktorý sa poďakoval generálnemu vikárovi za prednesené modlitby východnej liturgie a poprial, aby nás Pán Boh posilňoval a Panna Mária ochraňovala, aby sme sa vo viere navzájom povzbudzovali. Vyslovil tiež svoje želanie, aby sa slávenie gréckokatolíckej sv. liturgie na tomto pútnickom mieste stalo tradíciou.

Púť sa zavŕšila slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vojenský biskup Mons. František Rábek, spolu s kňazmi oboch obradov.

Zdroj: Ružena Volovárová

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε