www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://zoe.sk/?spravy&id=921
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 10. august 2020     Meniny oslavuje: Vavrinec

Zoεpédia - náhodný výber: Felón, Epitrachil, Almužna.     pohľadnice

20.08.2008 | Čítanosť(5021)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY (homília)

SVIATOK ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY (homília)

Ľutina, 17. augusta 2008

 

Najdôstojnejšia excelencia Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, najdôstojnejšia excelencia Mons. Milan Chautur, košický eparcha, najdôstojnejšia excelencia Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, najdôstojnejší hostia z Poľska, vladyka Ivan Martyňak, przemyšliansko-varšavský arcibiskup a metropolita, vladyka Vladimír Juszczak, vroclavsko-gdanský eparcha, najdôstojnejší hostia z Českej republiky, vladyka Ladislav Hučko, pražský exarcha a vladyka Eugen Kočiš, pražský emeritný pomocný biskup, predstavitelia štátnej správy, vyššej samosprávy a samosprávy, drahí kňazi, diakoni, rehoľníci a rehoľníčky, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Túžim zo srdca poďakovať Jeho Excelencii Mons. Jánovi Babjakovi, vášmu arcibiskupovi a metropolitovi za to, že ma pozval, aby som sa modlil spolu s vami pri príležitosti tohto veľkého mariánskeho sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Zároveň mu ďakujem za vrelé slová privítania, ktoré mi adresoval aj v mene vás všetkých.

Som naozaj rád, že môžem byť medzi vami a že môžem mať túto skúsenosť viery spolu s vami. S radosťou vám prinášam pozdrav nášho Svätého Otca Benedikta XVI. a jeho osobitné apoštolské požehnanie. Dovolím si poprosiť vás, aby ste sa naďalej zaňho modlili, aby mu Pán udelil všetky milosti a pomoc, ktorú potrebuje, aby dobre vykonával svoju drahocennú apoštolskú službu pre dobro Cirkvi i celého sveta.

Keď hovoríme o našom milovanom Svätom Otcovi, v mysli sa vraciam k jeho predchodcovi blahej pamäti, Božiemu služobníkovi Jánovi Pavlovi II., ktorý práve pred dvadsiatimi rokmi udelil farskému chrámu v Ľutine titul Bazilika minor. Bolo to zaiste veľké láskavé gesto z jeho strany voči celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež gesto blízkosti a uznania voči vám, gréckokatolíkom, za všetko to, čo ste pretrpeli, aby ste ostali verní jedinej Kristovej Cirkvi a nástupcovi apoštola Petra. Toto požehnané miesto sa stávalo stále viac pútnickým centrom, kde preblahoslavená Panna Mária vylieva osobitné milosti na svojich synov a dcéry, ktorí sa k nej s vierou obracajú.  Cítime teda veľkú vďačnosť, s ktorou sa duchovne obraciame k Božiemu služobníkovi Jánovi Pavlovi II., ktorý mal veľmi rád túto krajinu i túto cirkev. Prosme ho, aby sa naďalej modlil a prihováral za nás.

Mariánsky sviatok, ktorý dnes slávime, nadobúda tento rok ďalší osobitný význam, pretože sa odohráva v duchu vďačnosti nášmu Svätému Otcovi Benediktovi XVI. za nové kánonické usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré vzniklo vytvorením prešovskej metropolie a nových eparchií v Košiciach a v Bratislave. Aj to je gestom dobrej vôle voči tejto cirkvi, keďže pastierom a ich priamym spolupracovníkom je daná možnosť sa lepšie organizovať pre dobro všetkých duší zverených do ich pastoračnej starostlivosti. Za všetky tieto gestá duchovnej priazne teda vzdávajme vďaky Bohu na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, našej spoločnej Matky.

Dnes sa Cirkev skrze svätú liturgiu obracia na každého z nás s radostným pozvaním, aby sme sa tešili, aby sme slávili sviatok s preblahoslavenou Pannou Máriou, Matkou Krista i našou Matkou, pretože pri svojom nanebovzatí s telom i dušou sa nám zjavuje ako tá, ktorá vedela realizovať plné spoločenstvo a dokonalú jednotu so svojím synom Ježišom. Mohli by sme povedať, že dnešný sviatok Zosnutia preblahoslavenej Panny Márie nám ukazuje, že Kristus chcel vo všetkom pripodobniť sebe samému tú, ktorá ho porodila.

Ježiš premohol smrť tým, že bol slávne vzkriesený a jeho Matku preniesli do neba anjeli bez toho, aby jej telo zakúsilo rozklad v hrobe. Ako jej syn Ježiš, aj Mária zvíťazila nad smrťou, bola uchránená od zničenia svojho tela a keď sa skončil jej pozemský život, hneď mala spolu so svojím synom, anjelmi a svätými účasť na nebeskej sláve.

Máriu si teda Boh vybral len skrze milosť. Všetko to, čo mala, bolo s ohľadom na jej božské materstvo, nakoľko sa mala stať matkou Spasiteľa, matkou Toho, ktorý mal ľuďom priniesť spásu. Vedomie týchto skutočností vzbudilo v nej radostné uznanie Božej dobroty voči nej, dobroty Boha, ktorý koná veľké skutky v tých, ktorí sa mu zverujú a v neho skladajú všetku nádej.   A Mária vyjadruje túto radosť a toto uznanie nádherným spevom Magnifikat, spevom, ktorý sme počuli pred malou chvíľou v Evanjeliu svätého Lukáša. Sú to okamihy radosti a plesania, ktoré sa prelínajú s pocitmi obdivu voči veľkosti skutkov, ktoré Boh koná v tých, ktorí sa cítia pokorní a úplne sa mu odovzdávajú.

V tomto Speve vychádza najavo, že všetko to, čo máme, je milosť, je Boží dar, dar a milosť, ktoré zostupujú do srdca tých, ktorí sú schopní otvoriť sa Bohu so skutočným duchom viery a vedia sa zveriť jeho vôli. A práve toto Mária vedela robiť v svojom živote. Dary a privilégiá, ktoré prijala od Boha, ju neurobili pyšnou, ale naopak, vzbudili v jej srdci skutočné pocity pokory a úprimné zverenie sa do Božej vôle a priviedli ju k tomu, aby na tieto dary odpovedala životom plným viery, lásky a nádeje. Viera, ktorá ju viedla k tomu, aby prijala Božiu vôľu aj v ťažkých a nie vždy jasných momentoch jej života, ktorý žila spolu so svojím synom Ježišom, počnúc od tajomného narodenia v Betleheme až po úpätie Kríža na Kalvárii. Láska ju viedla k tomu, aby prejavila svoju starostlivosť o tých, ktorí to potrebovali, ako nám to dobre povedal evanjelista svätý Lukáš pri opise udalosti návštevy Márie u svojej príbuznej Alžbety, ktorá potrebovala pomoc osobitným spôsobom, keďže čakala dieťa. Nádej viedla Máriu k viere v Božie prisľúbenia o príchode Spasiteľa sveta, napriek tomu, že ľudské zdanie až po úpätie Kríža ukazovalo opak.

Mária teda nespyšnela kvôli dobrám a darom, ktoré prijala od Boha, ale odpovedala celým svojím životom založeným na jasnej viere, úprimnej láske  a radostnej nádeji v dobrotu a milosrdnú lásku Boha voči celému ľudstvu. A hľa, čo si Presvätá Mária želá od každého z nás: my všetci sme od Boha prijali osobitné dary; tieto dary nie sú naše, sú to dary, ktoré nám Boh dáva k dispozícii, aby sme ich používali a aby sme mu tak dokázali lepšie slúžiť. Je na nás, aby sme odpovedali ako Mária tým, že budeme žiť náš život založený na viere v Božiu vôľu, na úprimnej a nezištnej láske voči nášmu blížnemu, ktorý sa nachádza v nejakej núdzi, upierajúc zrak k nebu, kde je naša skutočná nádej: Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a náš Vykupiteľ.

Na tejto ceste, na tejto našej životnej púti je nám nablízku Mária, Božia Matka, ktorá kráča s nami a vystiera k nám svoju ruku, aby nás priviedla pred svojho syna Ježiša. Nechajme sa viesť Ňou, je naša Matka!

Pripomeňme si túto veľkú pravdu: tak ako na zemi niet matky, ktorá by bola schopná opustiť vlastné dieťa, zvlášť ak sa dieťa nachádza v nedostatku a v núdzi, tak aj Mária, ktorá je Božou ale i našou Matkou, nás nikdy neopustí, ak sa k nej obraciame s vierou. Nech toto je znakom nádeje a útechy v ťažkostiach nášho života: máme Matku, ktorá bdie nad nami a je pripravená pomôcť nám vždy, ak sa k nej vieme obrátiť s úprimnou dôverou a skutočnou láskou. 

AMEN!


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε