Sviatok Bohozjavenia Pána v Prešove

Sviatok Bohozjavenia Pána v Prešove

„Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože, sláva tebe.“

Toto je text tropára, jednej z menlivých liturgických častí, na sviatok Bohozjavenia Pána v gréckokatolíckej cirkvi. Výstižne vyjadruje tajomstvo tohto sviatku, ktorý sa slávi 6. januára a je liturgickou oslavou a sprítomnením verejného zjavenia božstva Ježiša Krista.

Vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, slávil v tento sviatočný deň archijerejskú svätú liturgiu v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, ktorú v priamom prenose prenášal Slovenský rozhlas. V homílii hovoril o rôznych zjaveniach Boha Ježiša Krista v dejinách spásy. Boh sa nám zjavuje a dáva sa nám poznať, lebo nás miluje a chce byť našim spoločníkom, chce byť navždy s nami.

Spevom svätú liturgiu doprevádzal Študentský spevácky zbor pri Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre v Prešove pod vedením Mgr. Jany Tirpákovej. 

Kňazi a veriaci zároveň otcovi biskupovi zablahoželali k piatemu výročiu od jeho biskupskej vysviacky, ktorú prijal z rúk Božieho služobníka, pápeža Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme 6. januára 2003. S láskou mu ďakovali za doterajších päť rokov požehnaného pôsobenia v službe prešovského eparchu a popriali mu hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov biskupskej služby na „mnohaja i blahaja ľita“.

So sviatkom  Bohozjavenia je spojené veľké svätenie vody, ktorá je pomenovaná po rieke Jordán a veriaci si z nej berú domov. V týchto dňoch kňazi navštevujú rodiny vo svojich farnostiach a jordánskou vodou pokropia ich príbytky.

Zdroj: Ľubomír Petrík